Какво е "Rate up"

Онлайн Мениджър на Репутация в Реално Време
Какво е "Rate up"

”Rate up“ е уеб базиран неутрален маркетинг инструмент за събиране и организиране на клиентски оценки, мнения и препоръки взети в реално време - в момент, докато клиентът е активен и афектиран от получената услуга. Вие управлявате и създавате формите за оценка съобразно спецификите на Вашия бизнес. Резултатите се отразяват в реално време с възможност за споделяне вътрешно (в организацията) и външно (с потребителите).

Регистрация

Вход:

Едно от предимствата да използвате "Rate UP" за Вашия Бизнес

Започвате да получавате и администрирате клиентски отзиви